Членски внос за сезон  2019/20

Кандидастването за членство става със заявка до Председателя на фен клуба. При одобрение се предоставят следните данни:

име и фамилия на латиница, телефон, мейл, рождена дата, както и членски номер от сайта на Сити (регистрира се акаунт).

Заплащат следните такси:

Членският внос за настоящия сезон е 30лв. като срокът е до 03-02-2020 включително.

Таксата към самия клуб е в размер на 15лв.

(сумата се превежда по сметката ЗА ЧЛЕНСКИ ВНОС с основание “Членски внос 2019/20″ + име и фамилия)

Важно!!! За хора под 18г. и над 65г. няма такси!

Банкова сметка:

ЗА ЧЛЕНСКИ ВНОС: ЦКБ банка IBAN: BG73CECB979010G2981500 BIC: CCBBGSF

СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ РАНГЕЛОВ

За повече информация: тел. +359 893553483 , e-mail: srangelov@gmail.com